New and Safe Quality Product Co., Ltd.
โทร 02-925-7899, 094-496-2715, 094-496-2715
  • th

ถุงมือเคลือบ PU


ถุงมือเคลือบ PU

HAND PROTECTION

ถุงมือเคลือบ PU

ปลายนิ้วใช้จับชิ้นงาน ที่มีขนาดเล็ก ได้ง่ายกระชับมือ

เหมาะสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์