New and Safe Quality Product Co., Ltd.
โทร 02-925-7899, 094-496-2715, 094-496-2715
  • th

ถุงมือสแตนเลส 100%


ถุงมือสแตนเลส 100%

HAND PROTECTION

ถุงมือสแตนเลส 100%

- ถุงมือสแตนเลส 100% สามารถปรับสายรัดข้อมือ

- ให้เหมาะกับผู้ใช้งานล้างทำความสะอาดได้ง่าย

- สามารถป้องกันการบาดเฉือน เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร