New and Safe Quality Product Co., Ltd.
โทร 02-925-7899, 094-496-2715, 094-496-2715
  • th

ถุงมือกันบาด ไดนีม่า


ถุงมือกันบาด ไดนีม่า

HAND PROTECTION

ถุงมือกันบาด ไดนีม่า

ผลิตจากเส้นใยไดนีม่ามีความเหนียวเป็นพิเศษ

กันบาดได้ระดับ 5 เหมาะกับงานที่มีความคม